Nieuws

Nieuws

Een overzicht van de actuele nieuwsitems:

MKB Meets Fontys: Het programma is bekend!

“Grote ontdekkingen zijn altijd het gevolg van samenwerking tussen denkvermogens.” - Alexander Graham Bell

Lees verder

Sport en innovatie voor een gezonde en actieve leefstijl

Zestien organisaties uit Brainport Eindhoven hebben de handen ineengeslagen om sport en innovatie nog meer in te zetten voor een gezonde en actieve leefstijl. In dit project onder de naam ‘Vitality Living Lab’ worden de komende 4 jaar kennis van high-tech, sport en vitaliteit samengebracht om een gezonde en actieve leefstijl te bevorderen.

Lees verder

Gezocht: Innovatieve energiebesparings- en opwekkingsmethoden die gaan bijdragen aan energieneutrale sportaccommodaties.

Rijksbreed is afgesproken dat iedereen die dat kan, moet bijdragen aan het halen van de klimaatdoelstellingen die Nederland heeft ondertekend in Parijs. Als doelstelling is nu opgenomen dat alle gebouwen in het maatschappelijk vastgoed voor 2020 nog eens 2,5 PetaJoule aan energie moeten besparen en in 2040 moeten alle gebouwen energieneutraal zijn. Dit geldt dus ook voor het sportvastgoed in Nederland (vaak grotendeels eigendom van gemeenten).

Lees verder

Universele zwemprothese versterkt geamputeerd been

Mensen met een geamputeerd been hebben er belang bij als de spieren en stomp sterk zijn. Bij het zwemmen tijdens de revalidatie bleek echter dat zij vaak de stomp nauwelijks intensief bewegen. Om het aangedane been beter te gebruiken en de spieren sterker te maken bedacht bewegingsagoog Peter Verhoeven van Libra R&A samen met Livit de universele zwemflipper.

Lees verder

Stad in Actie: De stad als innovatie broedplaats voor beweegstimulering

In het project Stad in Actie brengen we uitdagingen en kansen in de openbare ruimte bij elkaar in drie publiek-private samenwerkingsverbanden. De focus van het project ‘Stad in Actie’ ligt op het creëren van sport- en beweeginnovaties in openbare ruimtes. Het project draagt hiermee bij aan de ambitie van de Provincie Noord-Brabant om meer Brabanders gezond en vitaal te houden door sport en beweging. Daarnaast versnelt het project ook het proces van sport- en beweeginnovaties.

Lees verder

In the spotlight: 2M Engineering en Zenseri

Hardlopen is een grote en snelgroeiende sport in Nederland, die veelal door mensen zelfstandig wordt beoefend. Hardlopers zijn te verdelen in verschillende groepen: Sociale lopers, mensen die lopen voor hun gezondheid, en performers die allerlei marathon evenementen afgaan om hun prestaties te meten en te vergelijken. Het is bekend dat mensen die beginnen met hardlopen veel blessures oplopen door hun onervarenheid met de sport en omdat ze onvoldoende bewust zijn van hun eigen grenzen.

Lees verder

Sportinnovator centrum bewegen in het onderwijs geopend in Helmond

Vlak voor de start van de Olympische Spelen in Pyeongchang maakte technisch directeur van NOC*NSF Maurits Hendriks tijd om nog even naar Helmond te komen. Dat deed hij in het kader van de kick-off van het sportinnovator centrum Bewegen in het Onderwijs; een initiatief van Embedded Fitness en Janssen-Fritsen, de Helmondse producent van (Olympische) sporttoestellen. Twee organisaties die technologische innovaties toepassen in het kader van sport en bewegen. Twee jaar geleden sloegen ze de handen ineen en nam Embedded Fitness ook zijn intrek in het bedrijfspand van Janssen-Fritsen, wat uiteindelijk leidde tot het sportinnovator centrum Bewegen in het Onderwijs.

Lees verder

Save the date! MKB meets Fontys

In het kader van sport, vitaliteit, technologie en innovatie organiseren we op 19 april, 2018 de eerste bijeenkomst om het MKB en de Fontys-onderzoeksgebieden dichter bij elkaar te brengen.

Lees verder

Grote opkomst bij dag van de Zwemwetenschap

Op initiatief van de KNZB, InnoSportLab de Tongelreep en de VU Amsterdam werd voor het eerst op grote schaal de verbinding gemaakt tussen zwemwetenschap en zwempraktijk. Zaterdag 20 januari 2018 kwamen ruim 170 zwemcoaches en 14 wetenschappers bij de Fontys Sport Hogeschool en het InnoSportLab de Tongelreep bijeen om de dag van de zwemwetenschap bij te wonen.

Lees verder

Delen:
TwitterEmail