Projecten

7 / 12 projecten weergegeven

Kerndoel van dit project is om binnen 4 jaar te komen tot een wereldwijd uniek ecosysteem voor innovatie- en businesscreatie binnen het domein van sport én vitaliteit. We vertrekken vanuit de bestaande infrastructuur en sterke kennisbasis in de Brainport regio. Versterkte sportfieldlabs worden de...

Lees meer

Dit project neemt de innovatie- en business creatie funnel als uitgangspunt en wil met de behoefte van de bedrijven als uitgangspunt het (bestaande) dienstenaanbod optimaal toegankelijk maken en hiermee het innovatie- en business creatie traject versnellen.

Lees meer

Met het project Nano4Sports wordt er getracht om de regio Vlaanderen/Nederland op de kaart te zetten als sportinnovator, dit door de economie rond 'sport & technologie' een boost te geven.

Lees meer

InnovatiePrestatieContracten (IPC) is een subsidie voor samenwerkende MKB-ondernemingen in dezelfde regio, keten of branche die een meerjarig innocatietraject uitvoeren.

Lees meer

Tijdens de Design Marathon Eindhoven worden studenten uitgedaagd om harlopen revolutionair te verbeteren. Het winnende concept wordt daadwerkelijk uitgevoerd en getest tijdens de Marathon Eindhoven 2018!

Lees meer

SMART VITAL CITY richt zich op vitaliteit. In samenwerking met innovatieve bedrijven worden de behoeften van de steden in kaart gebracht en vertaald naar innovatieve ideeën om de fysieke activiteit en gezond beweeggedrag te stimuleren.

Lees meer

Via dit Europese project wordt het gedachtengoed van werken in fieldlabs voor sportinnovatie vanuit Nederland verspreid over Europa.

Lees meer