Projecten

12 / 12 projecten weergegeven

Kerndoel van dit project is om binnen 4 jaar te komen tot een wereldwijd uniek ecosysteem voor innovatie- en businesscreatie binnen het domein van sport én vitaliteit. We vertrekken vanuit de bestaande infrastructuur en sterke kennisbasis in de Brainport regio. Versterkte sportfieldlabs worden de...

Lees meer

Dit project neemt de innovatie- en business creatie funnel als uitgangspunt en wil met de behoefte van de bedrijven als uitgangspunt het (bestaande) dienstenaanbod optimaal toegankelijk maken en hiermee het innovatie- en business creatie traject versnellen.

Lees meer

Het topteam Sport wil een nationale innovatie infrastructuur (labs) en kennisclusters realiseren. De kennispartners en diverse SportLabs binnen het S&T cluster willen deze positie verwerven.

Lees meer

In het najaar 2016 is het programma HighTechXL sport&vitality van start gegaan met 5 sport startups. De bedoeling is om uiteindelijk te komen tot en specifiek sport en vitaliteitsprogramma

Lees meer

Met het project Nano4Sports wordt er getracht om de regio Vlaanderen/Nederland op de kaart te zetten als sportinnovator, dit door de economie rond 'sport & technologie' een boost te geven.

Lees meer

InnovatiePrestatieContracten (IPC) is een subsidie voor samenwerkende MKB-ondernemingen in dezelfde regio, keten of branche die een meerjarig innocatietraject uitvoeren.

Lees meer

InnovatiePrestatieContracten (IPC) is een subsidie voor samenwerkende mkb-ondernemingen in dezelfde regio, keten of branche die een meerjarig innovatietraject uitvoeren.

Lees meer

EU4SportsClusters Alliance is een project dat er op gericht is een Gezamenlijke Internationalisering Strategie te implementeren en te testen voor het Europese Strategische SportClusters Partnership. Het project is gericht op het ontwikkelen van nieuwe waardeketens en het benutten van...

Lees meer

Tijdens de Design Marathon Eindhoven worden studenten uitgedaagd om harlopen revolutionair te verbeteren. Het winnende concept wordt daadwerkelijk uitgevoerd en getest tijdens de Marathon Eindhoven 2018!

Lees meer